Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Besedy se seniory

Sdružení českých spotřebitelů pořádá řadu setkání a besed se spotřebiteli a se seniory zvláště.  

Jsou zaměřeny především na tzv. finanční gramotnost. Besedy na toto téma obvykle pořádáme ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni, kterou SČS spolu s dalšími partnery před časem založilo. Předáváme zde své zkušenosti s půjčkami, s nabídkovými akcemi, s podomními obchodníky atd.  

Dalším žádaným tématem našich starších spoluobčanů jsou potraviny, jejich kvalita, vztah kvality a ceny atd.  

Děkujeme za přijetí a za zájem. Obraťte se na nás, když to bude jen trochu možné - přijedeme! O našich výjezdových akcích vás budeme informovat na těchto stránkách i dalšími způsoby.