Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Senior je zranitelným spotřebitelem

Za určitých podmínek je v zásadě každý spotřebitel zranitelný.

Někteří spotřebitelé jsou ale "zvláště" zranitelní. Jsou to především děti, osoby se zdravotním postižením a obecně i senioři.

Zranitelným spotřebitelem (vulnerable consumer) je spotřebitel, který by mohl být vystaven většímu riziku škody způsobené výrobky nebo systémy v důsledku svého věku, úrovně gramotnosti, fyzické nebo duševní kondice nebo omezení, nebo neschopnosti posoudit informace o bezpečnosti výrobku.  

V rámci projektu, který financovalo v r. 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. publikaci, která si klade za cíl stručně popsat, jak je dosud v normách a předpisech pojem zranitelného spotřebitele vnímán a chápán. Vyplývají z toho i jistá doporučení, která mohou být využita i v budoucnosti.  

Tato publikace je k dispozici Zde.

Tisková zpráva k vydání publikace pak Zde

A chceme vás zde informovat i o dalších novinkách z oblasti norem, které se bezprostředně dotýkají seniorů, jako např. u problematiky:

Senior a neotvíratelný obal