Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Otevíratelnost obalů - a co senioři?

Tisková zpráva k průzkumu otevíratelnosti obalů.

V roce 2016 se Sdružení českých spotřebitelů zaměřovalo v otázce otevíratelnosti obalů loňském roce na spotřebitele a zejména na populaci starších osob a seniorů. V průzkumu jsme si ověřili, že starší osoby či osoby s nějakým postižením mají značné problémy výrobky otevřít.
V letošním roce jsme v SČS, s podporou grantu Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci (KaStan), přistoupili k tématu na odbornější úrovni, a to k řešení této otázky ve vztahu k operátorům na trhu. V rámci letošní kampaně jsme provedli průzkum trhu, kdy jsme se tázali výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb v rámci infrastruktury kvality, jak závažně téma otevíratelnosti obalů vnímají oni, a to ve vztahu ke starším osobám, osobám se zdravotním postižením či dalším osobám, které mají méně fyzické síly nebo šikovnosti k úkonům, kterých je při otevírání obalů třeba, a také jaké jsou jejich záměry v tomto ohledu do budoucna. Součástí kampaně byla i diskuze se zainteresovanými stranami u kulatého stolu a vybrané výsledky průzkumu jsme prezentovali i českým médiím.

Více v přiložené tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

20. 11. 2017 08:05