Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Průzkum "Senior a neotevíratelný obal"

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s. a s dalšími partnery uskutečnilo v období od července do září 2016 mezi seniory dotazníkový průzkum k získání jejich konkrétních zkušeností s otevíráním obalů běžných spotřebitelských výrobků, potravinářských i nepotravinářských. Průzkum se uskutečnil v rámci projektu „Senior ombudsman chrání a pomáhá“ podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Průzkum potvrdil, že senioři mají s otevíráním zabalených výrobků reálné problémy. Jako nejvíce problematický výrobek, u kterého se setkávají s potížemi při otevírání, jsou plechové konzervy (61 % respondentů) a zatavené výrobky (53 %). U nápisů na výrobcích se 93 % respondentů domnívá, že mají malé písmo a jsou špatně čitelné a že textu na výrobcích je příliš (41 %).

O výsledcích průzkumu byly informovány svazy výrobců i obchodníků a vybrané státní subjekty s žádostí, aby působily na své členy, resp. v mezích své působnosti s cílem situaci v přístupnosti obalů prostřednictvím dodržování technických norem zlepšit. SČS se bude touto situací dále zabývat.

Odkazy:  

Tisková zpráva, včetně dotazníku Senior a neotvíratelný obal: Zde 

Počítačová analytická zpráva z provedeného průzkumu Senior a neotvíratelný obal: Zde.

Výsledky průzkumu, slovní komentář - Zde.