Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Bytová problematika

Potřebujete poradit, jaké máte práva a povinnosti v nájemním nebo družstevním bydlení, zda a na jaké příspěvky na bydlení máte jako senior nárok, chcete se dozvídat informace o novinkách v bytové politice a další důležité věci spojené s bydlením?  

Obrátit se můžete na Sdružení nájemníků ČR. Jedná se o organizaci, která působí na celém území České republiky, má v jednoltivých krajích své poradny, vydává publikace na téma bydlení, pořádá odborné semináře, a která na svých webových stránkách pravidelně informuje o nejnovějších aktualitách týkajících se bytové politiky. 

Pro seniory poskytuje poradenství zdarma. Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu viz ZDE.

Zájemcům z řad seniorů budou zajištěny kvalitní, diskrétní a odborné rady v oblasti bydlení, případně sociální. Poradenství poskytují odborníci na bytovou oblast, kteří s naším sdružením spolupracují dlouhodobě a kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně účastní i odborných školení.

Sdružení nájemníků ČR poskytuje konzultace zejména v oblastech:

  • zachování stávajícího bydlení, např. pomocí při podání žádosti o příspěvek na bydlení, event. doplatku na bydlení, kontrolou vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu – cílem je úspora celkových nákladů na bydlení seniorům,

  • posuzování obsahu nových nájemních smluv s cílem chránit nájemce – seniora před nevýhodnými smlouvami,
  • poradenství v oblasti kontroly uživatelských smluv při nově vzniklých uživatelských vztazích, především v oblasti nájemního a sociálního bydlení,

  • účinné pomoci ve spolupráci se zahraničními partnery při realizaci zákona a doplňujících předpisů o sociálním bydlení a

  • osvětové činnosti ve formě besed a přednášek, prostřednictvím tisku, televize, rozhlasu a dalších možných informačních kanálů (vlastní i cizí webové stránky).