Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Bytová problematika

SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ ČR

Potřebujete poradit, jaké máte práva a povinnosti v nájemním nebo družstevním bydlením, zda a na jaké příspěvky na bydlení máte jako senior nárok, chcete se dozvídat informace o novinkách v bytové politice a další důležité věci spojené s bydlením?  

Obrátit se můžete na Sdružení nájemníků ČR. Jedná se o organizaci, která působí na celém území České republiky, má ve všech krajích své poradny, vydává publikace na téma bydlení, pořádá odborné semináře, na svých webových stránkách www.son.cz pravidelně informuje o nejnovějších aktualitách týkající se bytové politiky. 

 

Pro seniory poskytuje poradenství zdarma. Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu s cílem. Kontakty ZDE.

Zájemcům z řad seniorů budou zajištěny kvalitní, diskrétní a odborné rady v oblasti bydlení, případně sociální. Poradenství poskytují odborníci na bytovou oblast, kteří s naším sdružením spolupracují dlouhodobě kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně účastní i odborných školení.

Sdružení nájemníků ČR poskytuje konzultace zejména v:

·         zachování stávajícího bydlení, např. pomocí při podání žádosti o příspěvek na bydlení, event. doplatku na bydlení, kontrolou vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu – cílem je úspora celkových nákladů na bydlení        seniorům.

·         posuzování obsahu nových nájemních smluv s cílem chránit nájemce – seniora před nevýhodnými smlouvami.

·         poradenství v oblasti kontroly uživatelských smluv při nově vzniklých uživatelských vztazích, především v oblasti nájemního a sociálního bydlení.

·         účinné pomoci ve spolupráci se zahraničními partnery při realizaci zákona a doplňujících předpisů o sociálním bydlení.

·         osvětové činnosti ve formě besed a přednášek, prostřednictvím tisku, televize, rozhlasu a dalších možných informačních kanálů /vlastní i cizí webové stránky/.