Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Senior a kvalita potravin

Regulace bezpečnosti potravin je v Evropské unii a i v naší vlasti velmi přísná. To ovšem neznamená, že se na trhu nemůže zdravotně závadná potravina objevit. Pokud budete mít jakékoliv podezření, že jste v obchodě viděli zdravotně závadnou potravinu, upozorněte nás, nebo jakýkoliv orgán uvedený v kontaktech pro pomoc - Zde.  

Pokud chcete problematiku potravin poznat hlouběji, věnujte pozornost našim informacím Zde.

Velmi bychom si přáli, aby naši senioři nemuseli nakupovat potraviny pouze podle ceny, ale orientovali se i v kvalitě potravin. Jsme velmi přesvědčeni, že na našem trhu jsou nabízeny potraviny i velmi dobré kvality a je potřeba si umět vybrat. Jistě je nám nabízeno i zboží, které lze nazvat „podřadným“, ale spotřebitel by se měl umět orientovat a umět si vybrat.

Nevěřte nesmyslům, že jsme popelnicí Evropy!

Dovolujeme si vám doporučit také naši edici Jak poznáme kvalitu? – viz Zde. Určitě vám pomůže si vytvořit při nákupu potravin a při posuzování jejich kvality vlastní názor.