Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Nabídkové akce

V rámci vzdělávací kampaně Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci se Školním informačním kanálem jsme připravili a distribuovali videospot určený školní mládeži na téma varování seniorů před nabídkovými akcemi. Spot je ke zhlédnutí Zde.

Pokud se chcete s tématem nákupů a uzavíraní smluv mimo prostory obvyklé k podnikání, můžete se podívat na naše stránky Zde.

Spíše ale doporučujeme nahlédnout do našich publikací, které jsou na téma specificky zaměřeny, např.:

Babi, dědo! Nenechte se okrást! Průvodce pro spotřebitele – seniory. Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců? Publikace varuje před novými praktikami „šmejdů“, kteří se již nezaměřují pouze na předváděcí akce, ale hledají jiné způsoby, jak oklamat důvěřivé seniory a prodat jim předražené zboží či podepsat nevýhodné smlouvy. (Květen 2015). Zde.

Manuál rizikových vztahů. Publikace je určená především seniorům, kterým poskytuje ucelené informace o životních situacích, do kterých se mohou senioři dostat. V šesti kapitolách, zaměřených na smluvní vztahy, nekorektní poskytovatele půjček, problémy se splácením, exekuce, insolvenční řízení, podomní obchodníky s energiemi a předváděcí akce publikace nabízí kromě návodů na řešení i odkazy na kompetentní organizace, které zdarma poskytují poradenství. (Srpen 2014). Zde.

Varujte se nabídkových akcí! Publikace, která stručně informuje o rizicích nabídkových akcí. (Květen 2013). Zde.

Zdůrazňujeme, že naše sdružení většinu tištěných publikací připravuje i ve speciálních edicích, určených pro slabozraké a nevidomé – viz Zde a pro neslyšící ve znakové řeči – viz Zde.