Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Kontakty pro pomoc - kvalita potravin

Zodpovědný rezort:  

Ministerstvo zemědělství ČR: Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, další informace viz web

Dozorové orgány:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – ústřední inspektorát, Květná 15, 603 00 Brno, telefon /spojovatelka/: +420 543 540 111, e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, další informace viz web

Státní veterinární správa ČR, Slezská 7, 120 00 Praha 2, telefon: +420 227 010 142, e-mail: e.podatelna@svscr.czwww.svscr.cz, další informace viz web

Orgány ochrany veřejného zdraví:

- úřad hlavního hygienika, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2, telefon: +420 224971111, +420 224 972 431, e-mail: hh@mzcr.cz, další informace viz web

- příslušné hygienické stanice

Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze – pobočka Centrum, Dukelských hrdinů 11, 170 00 Praha 7, telefon: +420 233 377 807, +420 224 218 370, e-mail: sekretariat-centrum@hygpraha.cz, další informace viz web

Státní zdravotní ústav, Škrobárova 2551/48, 100 42 Praha 10, telefon: +420 267 081 111, e-mail: zdravust@szu.cz, další informace viz web

Kontakty na další spotřebitelské organizace v ČR viz zde